dr inż. Ewa Golisz

Pulikacje Recenzowane

1. Golisz E., Jaros M. Modelowanie procesu suszenia kalafiora. [w] Konwekcyjne suszenie warzyw. Teoria i praktyka. (praca zbiorowa pod red. S. Pabisa), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Warszawa, 1999

2. Golisz E., Badanie i analiza kinetyki suszenia pora w warunkach konwekcji naturalnej. I Konferencja Naukowa, Organizacja i Inżynieria Produkcji w Rolnictwie i Leśnictwie, Wydawnictwo SGGW, 2000.

3. Golisz E., Jaros M. 2002. Probabilistyczny model temperatury konwekcyjnie suszonej krajanki pora, Inżynieria Rolnicza 5(38)/2002, 393-398

4. Golisz E., 2002. Problemy z modelowaniem konwekcyjnego suszenia warzyw cebulowych, Inżynieria Rolnicza 7, 87-93

5. Golisz E., Jaros M. 2003 Modelowanie pierwszego okresu suszenia krajanki pora, Inżynieria Rolnicza 13(55), 63-69

6. Golisz E., Jaros M. 2003. Dedukcyjno-probabilistyczny model zmian zawartości wody krajanki pora, Inżynieria Rolnicza 13(55), 71-77

7. Golisz E. 2003. Modelowanie współczynnika szybkości suszenia pora, Inżynieria Rolnicza 13(55), 79-87

8. Jaros M., Golisz E. 2004. Wykorzystanie metody Monte Carlo w symulacyjnych badaniach kinetyki suszenia krajanki warzyw cebulowych, Inżynieria Rolnicza 3(58), 183-191

9. Golisz E., Jaros M. 2005. A deductive-probabilistic model of convection drying of alliums, Ann. Warsaw Agricultural University – SGGW, Agricult. 47, 2005: 55-62

10. Jaros M., Golisz E. 2005. Model suszenia warzyw cebulowych [w] Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do oceny zmian jakości wybranych warzyw w procesach ich suszenia i przechowywania (praca zbiorowa pod red. J. Trajera i M. Jaros), wydawnictwo SGGW,: 111-127

11. Golisz E. 2009. Modeling of convective heat-transfer coefficient for leek chips Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering) nr 54, s. 57-63

12. Golisz E., Ignał M. 2009. Prognozowanie zatrudnienia w zakładzie usługowym za pomocą metody Monte Carlo. Zarządzanie i Edukacja, nr 64/65 s. 35-46

13. Golisz E., Jaros M., Giza M. 2010. Analiza form oszczędzania środków pieniężnych przez klienta indywidualnego z wykorzystaniem teorii gier. Zarządzanie i Edukacja, nr 68/69 s. 161-177

14. Kupczyk A., Stępień A., Golisz E. 2012. Problemy otoczenia konkurencyjnego i globalnego sektora bioetanolu w Polsce Cz. 1. Otoczenie zewnętrzne. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 9, s. 21-22

15. Kupczyk A., Stępień A., Piechocki J., Kupczyk M., Golisz E. 2012. Wybrane aspekty funkcjonowania i przyszłość sektora bioetanolu w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 9, s. 9-15

16. Golisz E., Drożdż B., Kupczyk A., Redlarski. G. 2013. Historia, stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce. Cz. 1. Trudna sytuacja gorzelni rolniczych i walka o przetrwanie w UE. PFiOW nr 1, s. 23-25

17. Golisz E., Klepacka A., Powała M., Skudlarski J. 2013. Historia, stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce. Cz. 2 Koszty produkcji bioetanolu, aspekt ekonomiczny i społeczny PFiOW nr 3, s. 34-36

18. Osiak J. Kupczyk A., Golisz E. 2013. Niska konkurencyjność polskich producentów bioetanolu. Energetyka 2013, nr 4, s. 368-371

19. Golisz E., Wójcik G. 2013. Problemy gorzelni rolniczych i przemysłu bioetanolowego w Polsce. Inżynieria Rolnicza Z 2(143) T.1 S. 69-78

Publikacje naukowe inne

1.

Publikacje popularnonaukowe

1.